Natur- och kulturvård

Natur- och kulturvård

Jag har en enskild firma och jobbar genom den med mindre röjningar, rådgivning och inventering mm. Just nu jobbar jag mycket på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanland och gör praktisk naturvård i Södermanlands Naturreservat- Men jobbar även på uppdrag åt enskilda markägare och gör även en del trädgårdsuppdrag åt villaägare.


Utför:

Röjning och rådgivning för att höja den biologiska mångfalden:

- i skogsbryn

- på naturtomter

- runt kulturhistoriska lämningar

- Skapande av nya slåtterängar


Kulturhistorisk rådgivning på din gård eller vid ditt hus, tittar med hjälp av historiska kartor på kulturhistoriska lämningar.


Växtinventeringar


Lieslåtterjobb av mindre objekt.


Rådgivning och upprättande av skötselplaner i betesmarker, ängar och skogar.


Kompetenser

Biologutbildning och agrarhistorisk utbildning

Sju års vana av praktiskt naturvårdsarbete bl a i naturreservat.

Åtta års erfarenhet från inventering och rådgivning i betesmarker, slåtterängar och skogsbeten.
Mångårig erfarenhet av lieslåtter.


F-skattesedel

Motorsågskörkort

 

Kontakt:

Telefon 076-768 15 04

E-post: gustafsson.monika@telia.com