Natur- och kulturvård

Ängtorp

Stuga - Vandrarhem - Café

Natur- och kulturvård

Företaget jobbar i huvudsak med mindre röjningar, rådgivning och inventering


Röjning och rådgivning för att höja den biologiska mångfalden:

- i skogsbryn

- på naturtomter

- runt kulturhistoriska lämningar

- Skapande av nya slåtterängar


Lieslåtterjobb av mindre objekt.


Inventering av växter och upprättande av skötselplaner i betesmarker, ängar och skogar.


Kompetenser

Biologutbildning och agrarhistorisk utbildning

Sju års vana av praktiskt naturvårdsarbete bl a i naturreservat.

Åtta års erfarenhet från inventering och rådgivning i betesmarker, slåtterängar och skogsbeten.


F-skattesedel

Motorsågskörkort

 

Kontakt:

Telefon 076-768 15 04

E-post: gustafsson.monika@telia.com.