Natur- och kulturvård

Ängtorp

Stuga - Vandrarhem - Café

Natur- och kulturvård

Jag har en enskild firma och jobbar genom den med mindre röjningar, rådgivning och inventering mm. Just nu jobbar jag mycket på uppdrag av Länsstyrelsen i Södermanland och gör praktisk naturvård i Södermanlands Naturreservat- Men jobbar även på uppdrag åt enskilda markägare och gör även en del trädgårdsuppdrag åt villaägare.


Utför:

Röjning och rådgivning för att höja den biologiska mångfalden:

- i skogsbryn

- på naturtomter

- runt kulturhistoriska lämningar

- Skapande av nya slåtterängar


Växtinventeringar


Lieslåtterjobb av mindre objekt.


Rådgivning och upprättande av skötselplaner i betesmarker, ängar och skogar.


Kompetenser

Biologutbildning och agrarhistorisk utbildning

Sju års vana av praktiskt naturvårdsarbete bl a i naturreservat.

Åtta års erfarenhet från inventering och rådgivning i betesmarker, slåtterängar och skogsbeten.
Mångårig erfarenhet av lieslåtter.


F-skattesedel

Motorsågskörkort

 

Kontakt:

Telefon 076-768 15 04

E-post: gustafsson.monika@telia.com.